Portalo reklamos kainoraštis. Registracija

Suma dvejų skaičių 8 ir 3.