Korgas

Korgas
 

Korgas

Vėdinimas, oro kondicionavimas, šldymas.
UAB “KORGAS” siūlo kokybišką vėdinimo, oro kondicionavimo bei šildymo įrangą, kuri užtikrina patikimą ir efektyvų oro tiekimą, vėsinimą ir šildymą patalpoms, atitinkantį pačių įvairiausių vartotojų poreikius.
UAB „KORGAS“ parduoda vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemas jau daugiau nei 26 metus. Per šį laikotarpį sukaupta patirtis leidžia užtikrinti optimalias įrangos parinkimo galimybes ir įrengtų vėdinimo bei oro kondicionavimo sistemų aukščiausią kokybę. Kompanijos darbuotojai yra susipažinę su praktinėmis įrangos savybėmis, dalyvavę užsienio partnerių rengtuose seminaruose bei mokymuose. Įrangos parinkimas yra atliekamas naudojantis specialiomis naujausiomis kompiuterinėmis programomis; tai leidžia dar labiau užtikrinti darbo kokybę bei spartą.

Tel.: 8 5 274 15 00
Tinklapis: www.korgas.lt