Biuras Nr. 74 2016

#1_poilsio_zona_Edita_Stankeviciute_Righetto.jpg

Apie projektą:

Pagrindinis autorius: Edita Stankevičiūtė-Righetto
Bendraautorius:  Ieva Valskytė (architektė)
Šalis: Lietuva
Plotas:  190 m2

UAB "Jūsų Flintas" redakcija

Šiame biure dirba kelių sričių profesionalai, tad buvo ieškota sąsajų tarp redakcijos kuriamo vaikams ir suaugusiems patrauklaus Flinto personažo. Svarstyta, kokioje aplinkoje jis norėtų būti, kokios asociacijos, detalės, medžiagos galėtų tą aplinką atspindėti. Flintas- keliautojas ir nuotykių  ieškotojas, tad redakcijos interjere įsivyravo džiunglių tema, tik pritaikyta moderniam biurui. Poilsio zonose atsirado žalios spalvos sienos, vertikalūs želdiniai, dirbtinės krokodilo odos sofa, krokodilų skulptūrėlės, neapdirbto medžio masyvo baldai, derinti su surūdijusio metalo plokštumomis. Darbui skirtose erdvėse pasirinkta ramesnė – balta sienų ir lubų spalva, natūralaus medžio baldai. Grindų dangos, priklausomai nuo erdvės funkcijos, parinktos skirtingos: dalyje patalpų – juoda kiliminė danga, kitose – ąžuolo rašto laminatas.Norint sukurti patogią ir malonią aplinką „Flinto“ redakcijos darbuotojams, daug dėmesio buvo skirta darbuotojų judėjimui ir darbo vietų grupavimui: 190 kv. m ploto patalpose įkurdinti archyvas, kūrybos, klientų aptarnavimo ir pardavimų skyriai, buhalterija, virtuvėlė ir poilsio zona bei posėdžių salė.Kad kūrybinį darbą dirbantys ir su klientais bendraujantys kolegos netrukdytų vieni kitiems, darbo vietos įrengtos priešingose redakcijos pusėse, tačiau darbuotojai susitinka virtuvėlėje, poilsio zonoje, prie baro stalo ar posėdžių salėje.Daug dėmesio skirta redakcijai tinkamų šviestuvų parinkimui. Virš darbo vietų įrengti dekoratyvūs, vorus primenantys šviestuvai. Jų „kojas“ galima įvairiai lankstyti, valdyti apšvietimo intensyvumą, spalvas, jungti atskiras šviestuvų grupes. Bendram darbo zonų apšvietimui panaudoti šviesos diodų prožektoriai, poilsio zonose – juodi pakabinami šviestuvai.

English:

This editorial office employs professionals of different areas, so we searched for a link that made the character Flintas a children favourite, but also attractive to adults. We thought about the kind of place he would be at home with, what associations, details, materials could reflect such a place. Flintas is a traveller and adventurer, so a jungle theme, adapted for a modern office, was chosen for the interior. The relaxation zone was enhanced with green walls, vertical greenery, artificial crocodile skin sofa, crocodile statuettes, untreated solid wood furniture combined with rusted metal parts.For the walls and ceilings of the working spaces a more tranquil white colour was chosen, alongside solid wood furniture. Flooring was chosen appropriate to the function of the spaces: black carpeting and oak print wooden laminate.To create a comfortable and enjoyable work space for employees of “Flintas” editorial office, a lot of attention was given to the movement of people in the office, as well as the grouping of workspaces. The 190 sq. m office was divided into an archive, creative, client reception, sales and book-keeping departments, a relaxation zone with kitchenette and a conference room.The work spaces of employees doing creative work and those working with the clients were placed on opposite sides of the office, so as not to interfere with the others work. However, the employees can all meet up in the relaxation zone, sit together at the bar in the kitchenette or in the conference room.A great deal of attention was also given to the selection of appropriate lighting for the editorial office. Work spaces are lit with multi-headed ceiling fixtures resembling spiders. Each “legs” can be adjusted to suit individual needs, as well as the intensity of the lighting, the colour, and grouping of light. For the general lighting of workspaces LED projectors were chosen, while the relaxation zone is lit with black pendulum lights.

Fotografijų autorius: Leonas Garbačauskas.