Kelionių agentūros biuras

Atlikta pilna kelionių agentūros "Mondus", įsikūrusios prieš 20 metų, interjero renovacija. Buvusiose patalpose pagrindinė erdvė buvo ne racionaliai panaudota, trūko darbo vietų, esamos – įkurtos ne ergonomiškai, trūko pietavimui skirtos patalpos, ūkinės zonos atskyrimo nuo virtuvės. Užduotis – 88m² suprojektuoti 10 darbo vietų su atskiru kabinetu ir nuošalesne zona atskiram skyriui, numatyti laukiamąjį klientams, atskirą virtuvėlę su valgomuoju bei drabužinės zoną ir ūkinę spintą, WC. Norint įgyvendinti programą, erdvė turėjo būti panaudota efektyviai, pakeistas patalpų išplanavimas – naujai formuojamomis sienomis netaisyklingų formų erdvė dalinama į racionalesnes ir taisyklingesnes, atskiriems skyriams reikalingas, darbo zonas. Suformuota reprezentacinė erdvė su laukiamuoju prie pagrindinio įėjimo, bendra darbo zona išilgai ofiso erdvei, atskiros darbo vietos ir kabinetas patalpų gale. Tamsesnėje patalpų dalyje, už stumdomų durų, nuo darbo vietų atskirta ūkinė zona ir virtuvė su valgomuoju. Sienoje tarp laukiamojo ir valgomojo įrengti stiklo blokeliai, kad į pastarąjį patektų antrinė šviesa. Projektuojant kurtos šiuolaikiškos, šviesios ir šiltos patalpos. Dominuoja šviesios spalvos, medžio faktūros ir įmonės logotipo spalvų akcentai. Kelionių agentūros tematikai sustiprinti parinkti miestų pastatų kontūrus atkartojantys dizaino elementai, lėktuvo sparnų formos lubų dekoro sprendimai maskuoja konstrukcines sijas.

Full renovation of the interior of “Mondus” travel agency established over 20 years ago. The former main space was not used rationally, there were too few workstations. The task was to design 10 workstations with 2 separate offices, customers waiting zone, a separate kitchenette with dining area, a wardrobe, utility closet and a WC in an area of 88m². In order to implement these objectives, the space had to be used efficiently and the layout had to be changed: the space of irregular shape was divided into more rational work areas for different departments. A representative space with a waiting zone was designed at the main entrance, an open work area runs along the space of the office, and separate workstations were placed at the back of the office. In the darker area of the space, utility area and a kitchen were separated from the work space by a sliding door. Glass blocks were installed in the wall between the waiting room and the dining room so that secondary light could fall into the dining room. We attempted to create a modern, light and warm space. It is predominated by light colours, wood textures and accents in the colours of the company's logo. Design elements of urban housing contours were chosen in order to echo the travel agency theme and ceiling decorations, shaped like aircraft wings, conceal structural beams.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas