WIX.COM ketvirtasis biuras Vilniuje

WIX.COM ketvirtasis biuras Vilniuje buvo projektuojamas kaip anksčiau suprojektuoto WIX.COM antrojo biuro praplėtimas. Svarbiausia šio biuro ypatybė yra didelė susirinkimo erdvė esanti patalpų viduryje. Ji atlieka ne tik savo tiesioginę funkciją, bet yra ir WIX.COM kompanijos bendradarbystės ir atvirumo politikos atspindys. Apvalus stiklinis tūris, įmonės viduje vadinamas Koliziejumi, naudojamas įvairioms paskaitoms, kūrybinėms dirbtuvėms ir renginiams skirtiems jauniems profesionalams, kuriuos dažnai organizuoja WIX.COM kompanija. Aplink centrinį tūrį išsidėsčiusios patalpos skirtos darbo grupėms ir pasitarimams. Charakteringos lubos suvienija skirtingų funkcijų patalpas į darnią visumą. Lubos tarnauja ne tik akustiškai, bet ir kaip milžiniškas reflektorius skleidžiantis išsklaidytą ir akiai malonią šviesą. Visumoje baltame ir lengvame interjere yra akcentuojamos natūralios medžiagos bei spalvoti inkliuzai. Kiekvienoje darbo erdvėje įrengtos specialios sienutės skirtos darbo ir laisvalaikio komunikacijai tarp darbuotojų bei jų asmeninių pasiekimų ekspozicijai.

WIX.COM Office 4 in Vilnius was designed as an expansion of the previously implemented Office 2. The key feature of Office 4 is a large meeting space set up in the middle of the premises. Besides fulfilling its direct function, it reflects WIX.COM's cooperation and openness policy. The round glass volume nicknamed ‘the Coliseum’ hosts all sorts of lectures, workshops and events for young professionals often organised by WIX.COM. The premises around the central volume are intended for workgroups and meetings. The characteristic ceiling unites rooms of different functions into a coherent whole. The purpose of the ceiling is not only acoustics; it is also a huge reflector emanating scattered light pleasant for the eye. The white and light interior accentuates natural materials and colourful inclusions. Each work space has special walls meant for work and leisure communication between employees as well as for display of their personal achievements.

Nuotraukos: Darius Petrulaitis