MAŽAS BIURAS

Modernios erdvės duotomis faktūromis ir natūraliomis medžiagomis, žemės spalvų pustoniais, kuriama mažo biuro erdvė, siekiant sukurti kuo jaukesnę atmosferą, su asociaciją į namų biurą.

The facts and natural materials of modern space, the shades of earth colors, the creation of a small office space, the greatest possible air atmosphere, the association with the home office.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas

101