Biuras kaip Meno galerija

Pagrindiniai užsakovų pageidavimai buvo – erdvės ir šviesos pojūtis su spalviniais stilistiniais akcentais kaip įmonės identiteto ir išskirtinumo atspindžiu. Aiškiai projektuotojams perteiktos įmonės marketingo idėjos inspiravo tam tikrus interjero sprendimus, atspindinčius įmonės istoriją ir vertybes.

Konteksto prasme, šiame biure ypatinga atsiverianti miesto panorama per didelius ofiso langus. Norėjosi to neužgožti kuriant vidaus erdves. Tai inspiravo ir pagrindinius interjero sprendimus – monorchrominę spalvų gamą su santūriais lakoniškais įmonės identiteto akcentais. Dalis baldų tarsi susilieja su sienomis. Daug dėmesio skirta patogiam funkciniam kabinetų išplanavimui, atsisakyta spintų ir spintelių kabinetuose, juose dominuoja tik grakštūs lengvi ergonomiški stalai su įvairesnių formų kėdžių akcentais, o recepcija tarsi monumentali skulptūra kuria patikimos ir šiuolaikiškos kompanijos įvaizdį. Daug dėmesio skirta kokybiškam apšvietimui ir garsą suderiančioms dangoms.

Labiausiai šis projektas mums išskirtinis puikiu komandiniu darbu kartu ir su grafinio dizaino kūrėjais, ir su atstovais iš užsakovo pusės. Tokiu būdu po ilgų diskusijų dėl erdvių dekoravimo, buvo prieitas sprendimas – ofisas kaip meno galerija. Su minimalistiniais įmonės branding‘o atspindžiais, istorinių reklaminių iškabų bei senų gamyklos nuotraukų įkomponavimu interjere, o su MO Muziejumi susitarta dėl kokybiškų Mo Muziejaus kolekcijos darbų reprodukcijų eksponavimo ofiso erdvėse. Ateityje ekspozicija galės būti keičiama ar papildoma, pagal ten dirbančių žmonių poreikius.

English

The main request of the client was a sense of space and light with colorful stylistic accents as a reflection of the company's identity and uniqueness. The marketing ideas of the company inspired the certain interior solutions that reflected the history and values ​​of the company.

In terms of context, this office had a panoramic view of the city through the large office windows, which should not be overshadowed by the interior. Thus, the monochromatic color palette with restrained laconic accents of the corporate identity was chosen as the main design direction. Some of the furniture seemed to merge with the walls. Much attention was paid to the convenient and functional layout of the rooms in which the conventional cabinets and cupboards were not used. The rooms were dominated by graceful, light and ergonomic tables with different shapes of chairs as accents, and the monumental sculpture-like reception desk created an image of a reliable and modern company. Also the special attention was paid to high-quality lighting and sound-absorbing solutions.

Notably this exceptional project was the result of an excellent teamwork together with both the graphic designers and the client’s team. After long discussions about decorating the spaces, a solution was reached - an office as an art gallery. With minimalist reflections of the company's brand and the incorporation of historical billboards and old factory photos into the interior, an agreement was reached with the MO Museum to exhibit high-quality reproductions of Mo Museum's collection in the office space. In the future, the exhibits could be changed or supplemented according to the needs of the people working there.

Nuotraukos: Andrius Stepankevičius

91