Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 300 m2

THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS „SLĖNIO“ ERDVĖS

Thermo fisher scientific baltics „Slėnio“ erdvės yra skirtos įvairioms darbuotojų veikloms, tokioms kaip posėdžiai, mokymai, online susitikimai, laisvalaikio erdvės poilsiui ir užkandžiavimui. Pagrindinė interjero išraiškos forma – spalva. Projekto pagrindinė idėja yra priskirti skirtingų paskirčių erdvėms tam tikras spalvas, kurios kuria savo nuotaiką, nuteikia darbuotojus tam tikroms veikloms. Mėlynas konferencijų kambarys pavadintas „ežeru“, raudona konferencijų erdvė – „uoga“, pilka poilsio erdvė – „rūkas“, ir t.t., taip yra pavadinamos skirtingos spalvinės nuotaikos erdvės, kurios susiveda į vieną bendrą korpuso pavadinimą – „slėnį“. Šios darbuotojų ervės išskirtiniai spalviniai sprendiniai skirti tam, jog veiktų darbuotojų nuotaiką, sužadintų skirtingus pojūčius skirtingose spalvinėse aplinkose.

English

Thermo fisher scientific baltics spaces called „Valley“ are ment for a variety of staff activities, such as meetings, training, online meetings, leisure and snacking areas. The main form of interior expression is color. The main idea of the project is to assign different colors to the spaces for different purposes, which creates their own mood, gives employees certain activities. The blue conference room is called the "lake", the red conference room is called "berry", the gray lounge is "fog", etc. The exclusive color solutions of this employee space are designed to influence the mood of the employees, to evoke different sensations in different color environments.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas