ŠA atelier

Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 500 m2

049 Be live office

Ofiso interjeras realizuotas Vilniaus naujamiestyje, naujos statybos administracinės paskirties pastate. Pagrindine projekto inspiracija tapo tvarumas ir atsakingas vartojimas, panašiomis savybėmis vadovaujasi ir šioje vietoje dirbanti organizacija „Be Live“. Interjerai lyginant su pastatais pasižymi dinamiška kaita, dažnai pasikeitus operatoriui pasikeičia ir patalpų struktūra, apdailos, baldai. Savo projekte stengėmės aktualizuoti atsakingą vartojimą. Suprojektavome naujus bendrųjų erdvių baldus kurie buvo pagaminti iš senųjų firmos darbo stalų. Panaudojome ir kitus turėtus baldus, pavyzdžiui senoji virtuvė tapo antrąja, pagalbine naujojo ofiso virtuve. Patalpoms formuoti naudotos stiklo pertvaros ir didžioji dalis aklinų pertvarų yra iš surenkamų modulinių. Ofisui išsikėlus tie patys moduliai gali būti naudojami naujoms patalpoms kurti. 

Projekte visiškai atsisakyta dekoro, vietoje jo interjerui medžiagiškumo ir formų įvairovės suteikia esamos statybinės medžiagos ir inžinerinės sistemos kurios buvo neišvengiamos pastato statyboje. Atviros betoninės konstrukcijos praturtina sienų ir kolonų faktūrą. Cinkuoto metalo vėdinimo ir elektros instaliacijos sistemos buvo planuojamos ne tik inžineriniu aspektu bet ir siekiant paversti jas konkrečiu lubų sprendimu ir išvengti papildomų apdailų. 

English

Office interior realized in Vilnius city, a recently constructed administrative building. Sustainability and responsible consumption became the main inspiration of the project. These values are also highly supported by the "Be Live" organization that works here. 

Interiors, compared to buildings, can be characterized by dynamic change. In most cases when the operator changes, the structure of the premises, finishings, and furniture also changes. In our project, we tried to actualize responsible consumption. We designed new common space furniture that was made from the company's old desks. We also used other existing furniture, for example, the old kitchen became a second, auxiliary kitchen for the new office. The glass partitions and most of the opaque partitions are prefabricated modules. After the office is moved, the same modules can be used to create new rooms. 

The project has completely abandoned the idea of decor. Instead of it materials and form variety were provided by the existing building materials and engineering systems that were inevitable in the construction of the building. Open concrete structures enrich the texture of walls and columns. Galvanized metal ventilation and electrical installation systems were planned not only from an engineering perspective, but also with the aim of turning them into a specific ceiling solution to avoid additional finishes. 

Nuotraukos: Norbert Tukaj

122