Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 103 m2

Air Guru Biuro Interjeras

Air Guru yra sparčiausiai auganti 2015 metų įmonė Lietuvoje. Padidėjus darbuotojų skaičiui, nauja kelionių agentūra nusprendė persikelti į didesnį biurą. Nauja vieta jam tapo Stoties rajonas, žinomas kaip labai sociali ir kultūriškai įvairi Vilniaus miesto vieta. Biure palaikomas atviros erdvės planavimas, kuris veikia išvien su kolektyvine įmonės darbo kultūra. Teritoriją sudaro administracinė erdvė, posėdžių salė, pagrindinė darbo erdvė, klientų aptarnavimas ir dvi poilsio erdvės. Kituose kambariuose yra virtuvė ir vonios kambarys. Pagrindinis uždavinys buvo sukurti pusiausvyrą tarp autentiškos senamiesčio aplinkos ir naujai besiformuojančios teritorijos plėtros dvasios. Biure yra funkcionalus ir patogus patalpų ir baldų išdėstymas, tuo pačiu pabrėžiant Air Guru prekės ženklo filosofiją.

English

Air Guru is the fastest growing company of 2015 in Lithuania. Following the increased number of employees brand new travel agency decided to move to the bigger office. The new location for it became Station district, which is known as being very socialy and culturaly diverse place of Vilnius city. Office maintains an open-space planning which is very compatible with the collective company working culture. Area consists of administration space, meeting room, main working space, client service and two lounge spaces. There are kitchen and bathroom facilities located in other rooms. main visual focus was to create a balance between authentic Old Town enviroment and the spirit of fresh emerging area development. Office contains functional and comfortable space and furniture arrangement while at the same time emphasize Air Guru brand philosophy.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas