Laura Dabravalskytė
Radvilė Tirevičiūtė

Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 3000 m2

KiloHealth Salyklinė

„Kažkas naujo ir kažkas seno. Kažkas sveiko ir žalio. Kažkas pasiskolinto ir pažįstamo, kažkas šiuolaikiško ir trokštamo,“ – tai 7 ingredientai atrakinantys darbo erdvę, kuri padiktuoja gerą savijautą, drąsą veiką, o svarbiausia - ambiciją kasdien įgyvendinti dar daugiau ir stipriau negu atrodė įmanoma.

Tai iki smulkmenų apgalvota skirtingų aplinkų ir objektų dermė, iš kurių kiekviena pilnai veikia atskirai ir tuo pačiu sklandžiai susilieja į visumą. Joje susitinka Kažkas Seno ir Kažkas Naujo  istorinė salyklinės atmosfera, intuityviai deranti su moderniais sprendimais ir aplinkai draugiškomis medžiagomis. Teisingą jausmą suteikia Kažkas Pažįstamo - tai Kilo Health vizualinis parašas, energizuojančios ir drąsios neoninės šviesos detalės įnešančios gyvybės tiek į pereinamas, tiek į uždaras erdves.

Ypatingas dėmesys skiriamas dirbančio talento emociniam balansui. Žvalią savijautą palaiko žaliasis biofilinis dizainas ir miško tekstūras atkartojantys akcentai. Privačios poilsio ir šviesos terapijos erdvės padeda sugrįžti į save ir tęsti darbo dieną su dar daugiau gyvybės, o svarbiausia  švaria galva, pasiruošusia naujoms idėjoms ir kūrybai. Įkvėpimu papildomai įkrauna kruopščiai sukuruota šiuolaikinio meno kolekcija, derinanti jaunųjų menininkų ir pageidaujamų kūrinių balsus. Visko rezultatas  darbo erdvė nepaliaujamai kūrenanti Kilo Health talento energiją ir puoselėjanti subalansuotą savijautą.

English

"Something new and something old. Something healthy and green. Something borrowed and familiar, something modern and desired."- these are 7 ingredients that unlock the work space, which dictates a good feeling, courageous action, and the most important thing is to realize the ambition every day even more and stronger than it seemed possible. It is a well-thought-out combination of different environments and objects, each of which fully functions separately and at the same time smoothly merges into a whole. Something Old and Something New meet in it - a historical malt house the atmosphere is intuitively compatible with modern solutions and environmentally friendly materials. Correct the feeling is provided by Something Familiar - this is Kilo Health's visual signature, energizing and bold neon light details that bring life to both transitional and enclosed spaces.

Special attention is paid to the emotional balance of the working talent. Green supports a fresh feeling biophilic design and accents echoing forest textures. Private relaxation and light therapy spaces helps you come back to yourself and continue the working day with even more life, and most importantly - a clear head, ready for new ideas and creativity. Inspiration is additionally charged by carefully created contemporary art a collection combining the voices of young artists and preferred works. The result of everything is a workspace continuously fueling the energy of Kilo Health talent and nurturing a balanced well-being.

Nuotraukos: Darius Petrulaitis, Lina ADi photography

239