Apie projektą:

Autorė: Vitalija Šukšinaitė
Šalis: Lietuva

Kelionių agentūra

Pirminis tikslas – atkreipti dėmesį ir nustebinti, sukurti maksimaliai komfortišką ir jaukią aplinką tiek klientui, tiek darbuotojams. Mažame miestelyje, pagrindinės aikštės pačiame centre įsikūrusios patalpos- tarsi mažytė dėlionės detalė. Aplink daug mažyčių įvairios paskirties erdvių, nuo kavinių iki juvelyrikos parduotuvių. Tad objekto lokacija-labai atvira, matoma nuo atviros miesto aikštės erdvės. 

Naujai atsiradusi interjero erdvė kviečia užeiti į vidų, o smalsaujantiems praeiviams iš gatvės, šviesus ir jaukus vaizdas viduje lemtas kelti nuotaiką ir bent sekundei priversti sustoti ir pasigrožėti. 

Patalpų aukštis labai žemas ir patalpos ganėtinai nedidelės, tad nutartas siekis yra tarsi „ištirpdyti“ sienų, lubų ir grindų ribas, priversti erdvę vizualiai „prasiplėsti“. Fonui pasirinktas maksimaliai šviesus koloritas, ir projektuotas ryškesnis apšvietimas. O jau viduje esantys baldai ir sienų dekoras žaidžia kaip spalviniai potepiai, kuriantys kontrastą erdvėje. Noras įterpti žalumos ir gyvybės paskatina sprendimą naudoti gyvus augalus. Kaktusai  ir fikusai praturtina erdvę savo siluetais, suteikia žaismingumo ir netikėtumo. Žalia spalva ir medžio apdaila ant sienų ir stalų paviršių tapo pagrindinės išraiškos priemonės, kurios „suminkštino“ ir suteikė egzotikos interjerui. Norėjosi perteikti egzotikos jausmą į kelionių agentūrą užsukusiam klientui. Kad jis pasijustų nekasdieniškai, pakylėtai ir tai sužadintų jo norą keliauti..

Sėdintis laukiamojoj zonoj žmogus, žiūrintis į kaktusų alėją, gali pamedituoti, pasvajoti ir nusikelti mintimis į kitus horizontus.

English

The primary goal is to draw attention and surprise, to create a maximally comfortable and cozy environment for both customers and employees. In a small town, in the very center of the main square, there are suitable premises - like tiny pieces of a puzzle. There are many tiny multipurpose spaces around, from coffee shops to jewelry stores. The location of the object is very open, visible from the open space of the city square.

The newly appeared interior space invites you to come inside, and for curious passers-by from the street, the bright and cozy view inside is destined to raise the mood and make you stop and admire it for at least a second.

The height of the rooms is very low, and space is limited, so the determined goal is to "melt" the boundaries of the walls, ceiling and floor, to force them to visually "expand" the place. The maximum light color was chosen for the background, and brighter lighting was designed. The desire to inject greenery and life drives the decision to use live plants. Green color and wood decoration on the walls and table surfaces became the main means of expression, which "softened" and gave the interior an exotic feel. 

A person sitting in the waiting area, looking at the cactus alley, can meditate, dream, and take their thoughts to other horizons.

Nuotraukos: Donatas Vaičiulis

144