Eglė Bučienė

Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 94,74 m2

Artinterior by EB

Interjero dizaino ir dekoravimo studija 

«Kiekvienas interjeras prasideda ir baigiasi pojūčiais, patiriamais nuo pirmo žingsnio, vos pravėrus erdvės duris. Tai spalvos, formos, kvapas ir jausmas, kurį sukelia buvimas toje aplinkoje. Ši visuma pasitinka ir išlydi kaip įspūdis, vidinis vertinimas, kaip prisiminimuose projektuojama patirtis: kur buvau, ką patyriau, ar norėčiau grįžti ir pan. »

Ši interjero dizaino studija kurta su aiškiu postulatu apie čia dirbantį, kuriantį žmogų, apie kūrybos laisvę, estetiką ir vertybinę filosofiją, apie gaubiantį jaukumą čia būnant ir pasitinkant svečius. 

Menas, geometrija, knygos ir gamtos tema – kertinės atramos tiek studijos aplinkos planavimo, raiškos sprendimuose, tiek čia dirbančiųjų kūryboje. Erdvi, funkciška, lengvai transformuojama – ši erdvė yra ir darbo, ir dekoravimo, ir įvairaus pobūdžio kamerinių susitikimų vieta. Čia gimsta interjero istorijos, interjero ir dekoro elementai. 

Aplinkoje kas kart kitaip kuriamas kūrybines idėjas išreiškiantis atmosferos teatras, pristatomi, taip pat ir fotografuojami įvairūs projektai, dekoravimo kompozicijos ir idėjos. Interjero autoriniai meniniai sprendimai kaip vienijanti gija ir kūrybinis braižas apjungia patalpas. To neatsiejama dalis – studijos vitrina, pratęsianti estetinę mintį tiek pastato viduje, tiek išorėje. Interjero sprendinių plastika, lenktos lubų, sienų konstrukcijų formos čia kuria jaukią, gaubiančią atmosferą, akustinius efektus, taip pat ergonomiškai dalina, didina erdves.  O reljefiniai meniniai rankų darbo autoriniai kūriniai tarnauja ir kaip konstrukciniai tvirtinimo elementai.  Minkštos, taktilinės baldų, interjero detalių faktūros ir tekstūros – tai detalės, kuriančios komfortišką buvimą, o monochrominė spalvų paletė atstoja pagrindą, kurio centre visuomet yra išryškintas žmogus ir kūrybiniai sprendiniai.

 Artinterior by EB

Interior design and decoration studio

"Every interior begins and ends with the sensations experienced from the first step, when you open the door of a space. It's the colours, the shapes, the smell and the feeling of being in that environment. This wholeness comes and goes as an impression, as an inner evaluation, as an experience projected in memories: where I have been, what I have experienced, whether I would like to return, etc. "

This interior design studio was created with a clear postulate about the people who work here, the people who create here, about the freedom of creativity, aesthetics and the philosophy of values, about the comfort that envelops you when you are here and when you welcome guests. Art, geometry, books and the theme of nature are the cornerstones of both the planning of the studio environment, the solutions of expression and the creativity of the people who work here.

Spacious, functional and easily transformable, this space is a place to work, to decorate and to meet in various types of gatherings. It is the birthplace of interior stories, of interior design and décor elements. The environment is a theatre of atmosphere that expresses creative ideas in a different way every time, where various projects, decorative compositions and ideas are presented and photographed.

The interior's original artistic solutions unite the rooms as a unifying thread and a creative design. The studio's showcase is an integral part of this, extending the aesthetic idea both inside and outside the building.

The plasticity of the interior solutions, the curved shapes of the ceiling and wall structures create a cosy, enveloping atmosphere, acoustic effects, as well as ergonomically divide and enlarge the spaces. The embossed artistic handmade works also serve as structural anchors. The soft, tactile surfaces and textures of furniture and interior fittings are details that create comfortable presence, while the monochromatic colour palette represents the base, always with the human being and creative solutions at the centre.

Nuotraukos: Paulius Gasiūnas

648