Biuras Nr. 7 2006

Mažo biudžeto vertėjų biuro interjeras aiškiai išdėsto navigacijos biure schemą: įvairių kalbų vertėjai sėdi prie stalų, nudažytų atitinkamų vėliavų spalvomis.