Rasa Jonikaitė
Indra Marcinkevičienė

Privataus namo Vilniuje interjeras

Nuotraukos: Saulius Serapinas