Privatus gyvenamasis Nr. 142 2014

   Beveik 6 metrų aukščio erdvė, buvusiame fabrike, Vilniaus loftų kvartale virto namais jauniems veržliems gyventojams.It baltas lapas erdvėje, problematika ir užduoties gairės, leido ieškoti netradicinių sprendimų, kurie sietųsi su gyventojų poreikiais ir gyvenimo būdu.Nedėkingai paaukštintas nuo žemės masyvus langas, vertė šeimininkus jaustis „mažais“. Taip erdvėje atsirado pagrindinis tūrinis tęstinis erdvės segmentas, kuris pasitiko vos pravėrus duris ir driekdamasis  lango link sukūrė „prieinamos“ laiptuotos palangės tūrį, kaip improvizuotą poilsio zoną.Naujam gyvenimui atgimusiame lofte trepseno ir keletas paukščių, paraleliai žygiuojantys pro namus kuriuose susitinka erdvės polėkis, griežtų formų, tonų  ir tekstūrų santūrus ryškumas.
Fotografijų autorius: Leonas Garbačauskas.