Eduardas Bytautas

Gyv. namo Klaipėdoje interjeras

Bendraautorė: Ramunė Ambrazevičienė