Privatus gyvenamasis Nr. 120 2015

Valgomasis

Vienbutis gyvenamasis namas „JACHTA“

Beribė erdvė ir daug šviežio oro plius racionalus, estetizuotas paprastumas - tokia jachtos jūroje emocinė būsena.

Limitless space and lots of fresh air plus rational, aesthetical simplicity – this is the emotional state of a yacht in the sea.

Interjero bendraautoriai: Vytenis Eitminavičius ir Dovilė Girkontaitė.

Fotografijų autorius: Leonas Garbačauskas.