Eglė Skulsčiūtė

Kūrybinė dizaino studija "Interjero guru"

Kūrybinės interjero dizaino studijos „Interjero guru“ pagrindinė idėja - funkciniai scenarijai, kurie keičiasi priklausomai nuo poreiko. Tik 36 m2 erdvė pritaikyta keletui veiklų. Pirminis funkcinis scenarijus - kūrybinė dizaino studija. Veikiant šiam scenarijui kita funkcija lieka nematoma (užuolaidų dėka būstas, kaip antrinis scenarijus, lieka užslėptas). Studija tarnauja kaip interjero dizaino biuras su darbo zona ir bendravimui skirta sėdėjimo zona.
Veikiant antriniam - gyvenamojo būsto – scenarijui, gali būti atidengiamos užslėptos zonos - virtuvės, valgomojo ir miegamojo. Valgomojo, darbo, sėdėjimo zonos yra mobilios, t.y. jų vieta interjere gali kisti priklasomai nuo poreikio. Spintoje paslėpta miegamojo zona atidengiama atvėrus spintos duris ir nuleidus ant mechanizmo pritvirtintą čiužinį.
Kadangi interjero erdvė maža ir yra išskirtinės architektūros – nestandartinės lubos ir langų formos, menančios industrinę pastato praeitį (buvusi „Kuro aparatūros“ gamykla), pagrindiniai siekiai projektuojant patalpas buvo pabrėžti esamą architektūrą, sutalpinti kelis funkcinius scenarijus bei išlaikyti kuo daugiau erdvės. Šiems tikslams pasiekti pasitelktas zonų mobilumas, sukurta daug apšvietimo scenarijų, specialiai interjerui kurti autoriniai šviestuvai ir paveikslas. Piešinys ant sienos dar labiau akcentuoja patalpos asimetriškumą ir daugiakampę architektūrą. Ažūrinis holo šviestuvas pabrėžia aukštingumą ir sukuria poilsio zonoje matomą šviesos žaismą.
Erdvėje dominuoja asimetrija, linijinis ritmas, balta ir pilka achromatinės spalvos, kurioms šilto kolorito suteikia oranžinė spalva, panaudota minkštuosiuose balduose. Baldai projektuoti minimalistinių formų, kurioms dinamikos suteikia fasaduose išpjauta trikampė ertmė, funkciškai tarnaujanti kaip baldinė rankenėlė.

Creative Design Studio"Interior Guru"

The main idea o this creative interior design studio „Interior guru“ is funcional scenarios that change depending on demand. Only 36 sq.m space accommodates several activities. First functional scenario is creative design studio. While this scenario is on, other funkction is left invisible (curtains help keep it hidden). Studio has two main functional zones – work and communication.
When second functional scenario – private appartment - is turned on, the hidden areas, such as kitchen, dinnig and sleeping, can be uncovered. Dinning, work and sitting zones are mobile, this means there placement in this interior can be changed according to the needs. The sleeping zone, hidden in the closet, can be opened by oppening the closet and lifting down the sleeping mechanism.
Because this space is small and exclusive by its architecture – not standard ceiling and window forms, that retain industrial past, the main goals of this project were to emphasize the architecture, to accommodate several functional scenarios and retain space as big as possible. Mobility, a lot of lighting possibilities, espacially designed illuminators and wall painting were invoked to gain those aims. The painting highlights the asimetric and nGon polygonal architecture. Openwork hall illuminator underlines the height of space and creates the play of light seen in the sitting area.
The space is dominated by assymetry, linnear rhythm, white and grey achromatic colours, that are warmed up a bit by orange colour used in soft furniture. The furniture is projected minimalistic by its form, a bit of dynamic is created only by using triangular cavities instead of handles.

Nuotraukos: Eglė Skulsčiūtė