Privatus gyvenamasis Nr. 168 2016

Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas:  100 m2

„LOFTAS šviesai“

Tuščią loftinę erdvę, industriniame miesto kvartale, įsigiję jauni, veržlūs žmonės, svajojo apie namus, kuriuose sutilptų jų buitinis pasaulis, industrinė dvasia ir išliktų šviesos ir nesuvaržytos erdvės pojūtis. Tokių namų kūrimas – malonus iššūkis. Interjero sprendimais siekta įgyvendinti užsakovų poreikius ir aiškiai atskirti autentišką erdvę nuo naujo funkcinio tūrio su antresole. Suprojektuotas tūris erdvėje tapo projekto raktu kuriant atvirą, šviesa apgaubtą namų charakterį. 

English:

Empty space in the industrial district of the city, acquired a Story starts when young couple  bought a empy high  space in the industrial district of the Vilnius city.  They  dreamed of a home,  which accommodate their domestic world of industrial spirit and remain light and unconstrained sense of space. A creation of such  home – became pleasant challenge. Interior solutions aimed at the implementation of customer needs, and clearly distinguish the authentic from the new functional space volume with mezzanines. Projected volume of space has become the project key of an open, light surrounded  home character.

Fotografijų autorius: Leonas Garbačauskas.