Langas į mišką

Kiekvienas langas - gamtos kadras. Pastato architektūra - vidaus poreikių išraiška. Langai atsiranda pagal gyventojų poreikį: langas su palange prisėsti, palangė darbastaliui, langas šviesai pagauti. Gyvenančiųjų poreikiai čia svarbiausi - erdvės tai susilieja, tai susiskaido taip gyvenančiuosius suvesdamos ar atskirdamos. Langai ir langelių motyvas keliauja per patalpas, plokštumas, tekstūras. Betonas, medis, metalas - natūralios medžiagos griežtoje estetikoje.

English:

Every window is a snapshot of nature. Architecture of a building is dependent on interior needs. Locations of windows are chosen based on requirements of residents: a window with a windowsill for sitting, a windowsill as a work desk, or windows to collect light. The needs of residents are a priority here: space converge and diverge as if inviting residents to meet or to split. Windows and a motive of grids travel through the rooms, surfaces and textures. Concrete, wood and metal are natural materials in a strict esthetic expression.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas