Apie projektą:

Pagrindinis autorius: Andrius Byčenkovas
Bendraautorius: Vaidotas Pauliukonis (architektas)
Šalis: Lietuva
Plotas: 98 m2

Erdvės kurios paklūsta gyvenimo poreikiams

... Laikas grįžti namo, kad ramiai pabūti. Pabūti su savimi ir savais.
Laisvas judėjimas iš vienos erdvės į kitą, fiziškai, vizualiai. Saulės šviesa gali "stebėti" erdves. Durys atskiriančios erdves suprojektuotos per visą patalpos aukštį, atvertos durys leidžia laisvai tekėti erdvei. Uždarius, jos tampa sienos dalimi.
Vos kelios apdailos medžiagos apjungia erdvės paviršius. Sienos tampa baldais ar durimis, bei atvirksčiai. Net užuolaidos gali tapti siena formuojančia privačią erdvę.
Erdvėms žaismingumo suteikia apšvietimo sprendimai. Dėmesys skirtas šviesos kokybei, bei apšvietimo grupių valdymui. Integruoti šviesos šaltiniai veikia funkciškai, bei paryškina erdvinę interjero struktūrą.
Erdvės ir baldai suprojektuoti pagal individualius poreikius. Taip kad kiekvienas daiktas turėtų savo aiškią vietą. Kad gyventi būtų patogu. Bei maloniai būti namuse įsitaisus patogiai ant sofos, kurią galima transformuoti pagal savo norus ar nuotaiką. Vienu metu gali žiūrėti į žaidžiančią ugnį židinyje, o kiek pasisukus stebėti kaip plaukia ledai Neries upe.

English:

… Time to return home to stay calmly. To be with yourself and your people.
Free movement from one space to another, physically, visually. Sunlight can "observe" spaces. Doors are designed for the entire height of the room. Open doors allow free flow of space, when closed – they become part of the wall.
Just few finishing materials merge the surfaces of the space. The walls become furniture or doors, and vice versa. Even curtain can become a wall that forms a private space.
Lighting solutions provide spatial playfulness. The focus is on light quality and lighting groups management. Integrated light sources work functionaly and emphasize spatial interior structure.
Spaces and furniture are designed according to individual needs so that every thing has its own clear place. All for comfortable life. It is pleasure to be cozily sitting on the couch, which can be transformed according to your wishes or mood, watching dancing fire at the fireplace or drifting ice in the Neris river.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas