Beata Senkevič

Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 50,52 m2

Nenuobodi pilka

Metų laikai keičiasi, o mes gyvename pilkumoje... Nepastebime, kaip bėga dienos ir kaip keičiasi gamta. Ir interjero kūrėjų profesijoje, kaip bebūtų keista, dažniausias užsakovų prašymas – „nenoriu spalvų“. Suprantama, tai lyg pretekstas tūnoti savo kiaute, jaukioje pilkumoje ir pamiršti, kas dedasi už lango, nes gi tos gyvos spalvos suteikia postūmio gyvent, džiaugtis ir pamatyti pasaulį ryškesnį ir sodresnį. Tik ne šį kartą! Jaunas, sportą įsimylėjęs vaikinas ir jo drąsa leisti sau gyventi, gerti gyvenimą, užkariauti džiungles ir po kiekvienos odisėjos ramiai ilsėtis jaukiame jūros mėlyje...

The seasons are change, and we live in gray ... We don't notice how the days are running and how nature changes. And in the profession of interior designers, no matter how its look strange, the most common customer request is - "I don't want colors". Naturally, it's like an excuse to make your own shell, cozy gray, and forget what's going on behind the window, because those live colors give the momentum to life, enjoy and see the world brighter and more vibrant. Just not this time! Young, sport-loving guy and his courage to let himself live, to drink life, to conquer jungles, and to relax in the cozy blue of the sea after every odyssey.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas