Beata Senkevič

Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 220 m2

Namas spalvingai šeimai

Interjeras, kuriuo aš turbūt didžiuojuosi labiausiai... Ne todėl, kad kiti buvo prastesni ar sukurti su mažiau meilės, o todėl, kad šiuose aš išdrįsau parodyti spalvų galią. Myliu spalvas, galiu jose maudytis, tačiau lietuviškas klientų mentalitetas vis sako: „Daugiau pastelės, daugiau pilkos ir medžio“. Bet gi interjeras, netgi namai neturi būti kuriami amžiams ir tapti nykiai monotoniški. Netgi tokį spalvų sprogimą, kuris jausmiškai nuneša į Balį ar į ištaigingus Prancūzijos rūmus, kuriuose pilstomas šviežias burgundiškas vynas. Aš jaučiu pasididžiavimą, nes žinau, kad šis interjeras prisidės ir prie tendencijų pokyčio, nes kai vienas, kitas interjero dizaineris savo drąsa ir darbais parodo kelią ir kiti kolegos įdarbina spalvas savo kūriniuose. Gero skaitymo ir pakvieskime daugiau spalvų į gyvenimą – nes juk gyvename vieną kartą!

The interior , which, probably I proud the most, in this year... Not that others were created with less love, but because in these one I dare to show the power of colors. I love colors, I am enyoi whit colors , but the Lithuanian customer mentality still says: "More pastels, more gray and wood." But I think that interiors and houses, do not created for forever and they don’t hawe to be monotonous. Even such a color explosion, which takes a sensual feel to Bali or to the luxurious French palace, where fresh burgundy wine is poured. I feel proud because I know that this interior will also contribute to the change of trends, because when one, another interior designer shows the way with his courage and work, and other colleagues employ colors in their creations. Have a good look and let's bring more colors to life - because we live once!

Nuotraukos: Jevgenija Žukova-Černova