Butas pilka su balta

Pilka balta gimė iš noro padaryti tvarkingą, monochromišką erdvę, neapkrautą daiktais, neužpildytą ryškiomis spalvomis, bet bute visgi atsirado spalvos! Visos interjero detalės, maži natūralaus medžio elementai ir augalai pripildo butą gyvybės. Užduotis buvo padaryti butą modernų su klasikos elementais ir svarbiausia jame turi tilpti 4 asmenys. Todėl bute atsiranda stiklinis miegamasis, kuriame norint privatumo erdvė uždarome užuolaidomis.

The gray-white apartment idea was born out of a desire to make it tidy, monochrome space free of stuff filled with vivid colors. But all other interior details such as small elements of natural wood and plants bring life and color to the apartment. The task was to make the apartment modern with classical elements and most importantly it should accommodate 4 persons. Therefore, the apartment has a glass bedroom, where we close the curtains for privacy.

Nuotraukos: Aurelija Slapikaitė- Jurkonė, Benas Šileika