Šarūnas Sabaliauskas

Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 270m²

Atnaujinti namai

Pagal pakitusius užsakovų poreikius parengėme 2003 metais mūsų biuro suprojekto gyvenamojo namo ir interjero atnaujinimą. Užsakovus tenkino namo funkcinė schema, tačiau reikėjo naujo interjero įvaizdžio. Siekiant vientisumo su pastato išore ir planine struktūra pasirinkta atnaujinimo stilistika – Art deco interpretacija. Interjero elementai rinkti derinant spalvas, faktūras, bet nesiekiant stiliaus ar laikotarpio vientisumo. Tokiu būdu sukurtas interjeras yra atviras priimti tiek šiuolaikinius, tiek istorinės stilistikos daiktus, kuriuos šeimininkai su laiku įneš į savo gyvenamąją aplinką.

Due to the changes in the demands of the clients, we prepared renovation of the dwelling house interior, the project our office executed in 2003. The clients were satisfied with the functional layout of the house, but they wanted a new image of intereior. In order to achieve an integrity with the exterior of the house and its layout, the renovation stylistics - Art Dco interpretation - has been chosen. The elements of the interioir were chosen by matching colours and textures, without seeking the wholeness of the style or the period. The interioir created in this way is open to receive both modern and historical stylistical objects, which the owners are going to introduce into their living space with time.

Nuotraukos: Gintaras Miltenis