Darius Zaida

Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 50 m2

Butas palėpėje Žvėryne

Nedidelis plotas, sudėtinga vidaus erdvės konfigūracija ir kuklus biudžetas. Šios trys sąlygos lėmė visus buto palėpėje projektavimo sprendimus. Esama neįprasta vidinė erdvė palikta vientisa. Visos buto patalpos, išskyrus dušo kambarį, kuris vienintelis atskirtas durimis, buvo išdėstytos atvirai bendroje erdvėje. Be to suprojektuoti nauji į butą palėpėje vedantys laiptai. Šviesi sienų ir lubų spalva, medinė grindų danga ir neaukšti baldai apjungė skirtingas buto funkcines zonas į darnią estetinę visumą. Natūralus apšvietimas atskleidžia dominuojančią skliautų geometriją ir išryškina ramų interjero charakterį. Langai ir stoglangiai atveria vaizdus į Žvėryną, kurie praturtina ir pagyvina santūrią buto palėpėje nuotaiką.

English:

A small area, a complicated configuration of the inner space and a modest budget. These three conditions determined all the attic apartment design decisions. Existing unusual inner space remained as a whole. All the apartment accommodations, except the bathroom that was only separated by a door, were placed openly in the common space. A new staircase leading to the attic apartment was also designed. Lightly colored walls and ceiling, wooden flooring and low furniture joined together the different functional zones of the apartment in one harmonious aesthetic. Natural lighting reveals the dominant geometry of the vaults and highlights the quiet character of the interior. The windows and the roof windows open the views to Žvėrynas those enrich and brighten the reserved mood of the attic apartment.

Nuotraukos: Vaidotas Darulis