jurgelis.studio
Jokūbas Jurgelis

Apie projektą:

Bendraautoriai: Martina Kriaučiūnienė, Jūratė Volkavičiūtė
Šalis: Lietuva
Plotas: 150 m2

Geriausias privatus interjeras

Greetings from Rome!

Šeimai skirti dviejų aukštų apartamentai Vilniaus senamiestyje, Užupyje. Paveldėtos konstrukcinės sienos neišvengiamumas ir asociatyvus arkinis koliziejaus įvaizdis, tapo idėjine projekto ašimi. Nuspręsta ją pabrėžti ir sukurti namus aplink akmeninę sieną, skiriančia namus į viešą ir uždarą erdves. Naudotos laikui nepavaldžios medžiagos ir formos, siekiant sukurti lygiavertę atsvarą pagrindiniam elementui – akmens sienai.

English:
 

This is a two-storey family apartment in Vilnius Old Town, Užupis. The inevitability of the inherited structural wall and the associative arched image of the colosseum became the ideological axis of the project. It was decided to highlight it and build a house around a stone wall separating the house into public and enclosed spaces. Timeless materials and shapes were used to create an equivalent counterweight to the main element, the stone wall.

Nuotraukos: Darius Petrulaitis

219