Butas Centro Rezidencijoje

Butas Centro Rezidencijoje spinduoliuoja subtiliu savitumu ir elegancija. Interjere dominuoja eklektiškas stilius: suprojektuoti bei parinkti modernūs, klasikiniai ir mid-century modern stiliaus objektai vienoje erdvėje harmoningai papildo vienas kitą. Interjere vyraujančios detalės, spalvų perėjimai, dekorų elementai – detaliai apgalvoti siekiant išlaikyti estetiškos ir švaros jausmą. Bendras interjero koloritas neutralus, kuriam spalvinės gaivos suteikia pasirinkti baldų ir tekstilės audiniai.

English:

The apartment in the Center Residence radiates subtle uniqueness and elegance. The interior is dominated by an eclectic style: designed, selected modern, classic and 'mid-century modern' style objects in one space harmoniously complement each other. The predominant details in the interior, color transitions, decor elements - thought out in detail to maintain a sense of aesthetics and cleanliness. The overall color of the interior is neutral, which is fullfiled by the colorful choice of furniture and textile fabrics.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas

133