Namas virtęs namais

Svarbiausia šio projekto žinutė yra apie rekonstrukcijos galimybes interjere. Šis namas, esantis Vilniaus senamiestyje neturėjo architektūrinės išliekamosiso vertės, o tai trukdė būtent šį pastatą perkelti į labiau aktualų vaidmenį šiuolaikiškame gyvenime. Pagrindinė užduotis buvo atgaivinti namą tiek išoriškai, tiek viduje, keičiant pertvaras, stogo konstruktyvą. Taip pat ypatingai svarbus yra šio namo planas. Funkcionalus išplanavimas namui reikalingas taip kaip stuburas žmogui. Mūsų siekiamybė buvo šį pastatą paversti namais, kad užsakovai gyvendami jame negalvotų apie tai kur yra tam tikri daiktai, bet viskas vyktų natūralia eiga. Žmogus gyvendamas savo namuose neturi jaustis kaip svečias, jam turi būti patogu. Šiuo konkrečiu atveju architektūrinio interjero projektas apėmė daug etapų: nuo visiškos pastato rekonstrukcijos iki patalpų interjero kūrimo. Rekonstrukcijos metu stengėmės neprisirišti prie standartų, nes individualus namų interjeras yra beveik sakralus dalykas, tai visiškai atspinti name gyvenančią šeimą, jos įpročius ir pomėgius.

English:

The most important message of this project is about the possibilities of reconstruction of old buildings. This house, located in the Old Town of Vilnius, had an outdated and inefficient architecture with no historical value. This hindered having a more relevant role for this building in a modern day life. In this particular case, the architectural interior design project involved many stages: from the complete reconstruction of the building to the creating of interior design details.

Nuotraukos: Lina Adi Photography ir Norbert Tukaj

155