Apie projektą:

Bendraautorės: Paulina Biežytė – Urbonė, Gabrielė Sereikaitė
Šalis: Lietuva
Plotas: 48 m2

Butas Kernavės g. 

Pristatome jaunos poros butą Vilniuje. Šis projektas mums buvo įdomus tuo, kad projekto vykdymo eigoje nebuvo daromos vizualizacijos. Visi sprendimai buvo priimami tik įsivaizduojant ir koliažų pagalba. Buvo siekiama susieti visas erdves spalvomis ir formomis.

Apartment in Kernavės str.

We present you an apartment for a young couple in Vilnius. We were interested in this project because of the fact that no visualizations were made in the process. All decisions were made solely by imagination and with the help of collages. The aim was to connect all spaces using colors and shapes.

 

Nuotraukos: Agnė Bareikienė Klimavičiūtė

303