Hippie

Standartinės, populiarios kvadratūros, 2 kambarių butas. Grafiškos plytelės čia pagrindinis akcentas, trūksta tik spalvingos hipiškos asmenybės ant sofos. Mylėk, o ne kariauk!

English

Standard, popular size, 2 room flat. Bright colors - for interesting personalities. This flat is based on bright, bold, warm colors, graphic tiles are the main focus here, the only thing missing is a colorful hippie soul on the sofa. Make Love, not war!

Nuotraukos: Benas Šileika