Riovonių namas 

Po namo rekonstrukcijos interjere atsivėrė daugiau erdvės, tūrio ir naujų emocijų. Naujas išplanavimas daug paprastesnis ir funkcionalesnis. Atidengti pastato konstrukciniai elementai tapo neatsiejama urbanistinės interjero estetikos dalimi. Seni fragmentai atgimė iš naujo ir suskambėjo visai kitokiais tonais. Dominuoja pilkas koloritas su betono, marmuro tekstūromis, juodos ir baltos kontrastais ir spalvingais ryškiais akcentais. 

English

After renovation of the house this interior offers more space, volume and new emotions. The new layout is much simpler and more functional. The exposed structural elements of the building have become an integral part of the urban interior aesthetics. Old fragments were reborn and now they sound in completely different tones. The dominant colour is gray with concrete, marble textures, black and white contrasts and colourful bright accents.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas

276