Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 136,72 m²

Apartamentai Vilniaus senamiestyje

Erdvė yra, ir visada buvo, kūriama žmogui  jo judėjimui erdve, naudojimuisi ja.

Istorinio pastato erdvės ir išraiškingi elementai formuoja naujas erdves, atliekančias naujas funkcijas, tačiau ir toliau tarnaujančias žmonėms.

Paveldėtos išskirtinių proporcijų erdvės atlieka svarbų vaidmenį apartamento koncepcijoje. Išskirtines erdvines savybes stengtąsi pabrėžti skirtingais patalpų aukščiais, angomis ir atspindinčiais paviršiais. Šių elementų naudojimo tikslas buvo dedikuotas erdvių įvairovės potyriui. Todėl judant iš vienos erdvės į kitą sumažėja patalpų buitiškumas, atsiskleidžia išsaugotas istorijos sluoksnis, kuris įsilieja į kasdieninį gyvenimą.

Apartmentai perskirti mūro siena. Ši siena pagrindinis interjero elementas, kuris driekiasi per visą apartamentą ir dalina jį neįprastomis proporcijomis, padeda sukurti perspektyvų įvairovę.

Atspindžiai interjere pabrėžia sieną ir jos svarbą interjerui paraleliai kūrdami naujas optines erdves interjere. Stiklinių, metalinių ir veidrodinių paviršių atspindžiai paverčia sieną eksponatu įamžinančiu Vilniaus senamiesčio paveldą.

English

 Space is, and has always has been, created for the human body to move through and use.

Spaces and elements of historical building form new spaces with new functions, but still serve for the human. 

“Inherited” spaces with unique proportions perform an important role for an apartment concept. In this project, spaces with unique inherited spatial features, were highlighted by using different heights, openings and reflective surfaces.

The use of these elements is dedicated towards a spatial experience. Due to the movement from one space to another, the feeling of domesticity decreases as the historical layer unfolds and blends into daily life.

The apartment is divided by a brick wall. This wall is the main element of the interior which stretches across the entire apartment and divides it by unique proportions, which helps to create diverse perspectives.

The reflections in the interior highlight the wall and its importance for the interior, in parallel creating optical spaces in the interior.  The heritage of Vilnius old town is perpetuated in the reflections which are in the glass, metal and mirror surfaces which highlight the wall as an exhibit .

Nuotraukos: Andrej Vasilenko

611