Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 76 m2

Kava Kvepiantys Apartamentai Smėlio g.

Lokacija/Kontekstas

Apartamentai įsikūrę centrinėje Antakalnio dalyje, naujai pastatytame name Smėlio gatvėje. Ketvirtame aukšte esantis trijų kambarių butas pasiūlo pro medžių lajas atsiveriančius panoraminius vaizdus į gyvybingą Antakalnio gatvę.

Išplanavimas

Buto išplanavimas optimalus ir logiškas. Daugiausiai ploto palikta bendrai virtuvės/valgomojo/svetainės erdvei. Sąlyginai nedidelio ploto koridorius išsikerojęs per patį centrą ir tokiu būdu sukuria patogų patekimą į patalpas. Gyvenamieji kambariai orientuoti į vakarų pusę, vonia ir sandėliukas įkurdinti priešingoje pusėje, opatekimas į juos iš koridoriaus. Jo pabaigoje pasitinka didelė bendra erdvė su panoraminiais vaizdais į pagrindinę Antakalnio gatvę.

Funkcija

Bendra erdvė skirta šeimos susibūrimams ir darbui iš namų, pagal poreikį. Siekiant pritaikyti kambarį augančio vaiko gyvenimui, šis suprojektuotas neatralus ir atviras pokyčiams. Sandėliuko patalpoje saugomi rečiau naudojami daiktai, taip pat, siekiant atlaisvinti vonios erdvę, čia įrengta skalbykla ir rekuperatorinė.

Medžiagos ir apšvietimas

Interjere pasirinkta pagrindinė dominuojanti medžiaga – ąžuolas. Tvirtas, stabilus ir išliekamąją vertę turintis medis panaudotas grindyse, korpusiniuose ir laisvai pastatomuose balduose. Ąžuolą papildo penkiasdešimt pilkų atspalvių ir juodi akcentai.

Apšvietimas

Itin svarbų vaidmenį erdvėje atlieka apšvietimas. Šis suprojektuotas taip, kad suteiktų galimybę jaukiai mėgautis rekreacinėmis veiklomis, tačiau taip pat būtų tinkamas darbui iš namų. Koridoriuje vedanti šviesos juosta rodo kelią link kelionės tikslo – pagrindinės namo erdvės.

Atmosfera

Interjere dominuoja racionalumas, natūralios medžiagos ir solidi, išliekamąją vertą turinti estetika. Siekta sukurti patogią ir besikeičiančius šeimos poreikius išpildančią erdvę. Domėjimasis kavos kultūra yra vienas pagrindinių užsakovų pomėgių, šiuo tikslu pagrindiniu virtuvės akcentu paverstas chromuoto paviršiaus kavos aparatas. Svetainėje, koridoriuje ir miegamajame.

Location / Context

The apartment is located in the central part of Antakalnis, in a newly built house in Smėlio Street. Located on the fourth floor, the three-room apartment offers panoramic views of the vibrant Antakalnio Street through the tree-lined landscape.

Layout

The layout of the apartment is optimal and logical. Most of the space is left for the common kitchen/dining/living area. The relatively small area of the corridor is spread over the center itself and thus creates convenient access to the premises. The living rooms are oriented to the west, the bathroom and pantry are located on the opposite side, with access to them from the corridor. At the end of it, you will find a large common space with panoramic views of the main Antakalnio Street.

Function

Common space for family gatherings and work from home, as needed. In order to adapt the room to the life of a developing child, this space is designed to be flexible and open to change. The storage room stores less frequently used items and serve as a laundry/recuperator space as well. In this way bathroom space is able to be more welcoming.

Materials and lighting

The main dominant material chosen in the interior is oak. Sturdy, stable, and durable wood is used in floors, cabinets and free-standing furniture. The oak is complemented by fifty shades of gray and black accents.

Lighting

Lighting plays a crucial role in space. This one is designed to allow you to comfortably enjoy recreational activities, but would also be suitable for working from home. A leading luminous track above the corridor shows the way to the destination - the living room.

Atmosphere

The interior is dominated by rationality, natural materials and solid, aesthetics with lasting value. The aim was to create a comfortable space that meets the changing needs of the family. Interest in coffee culture is one of the main hobbies of customers, for this purpose the main focus of the kitchen has become a chrome-plated coffee machine. Paintings by artist Neringa Žukauskaitė.

Nuotraukos: Leonas Garbačauskas

192