Upės akmenėlis 

Upės akmenėlis – projekto pavadinimas kilęs iš seno gelsvo Vilniaus žemėlapio su raudonais stogais ir smėlėtomis sraunios Vilnelės pakrantėmis esančiomis netoliese su smulkiais akmenukais dugne pavirto į dabartinį modernų kontekstą mažos kvadratūros butui miesto centre – maži akmenukai, miesto betonas, medis, raudona senamiesčio stogų spalva.

Pagrindinė užduotis buvo sutalpinti komfortišką gyvenimą nedidelėje kvadratūroje kuris būtų daugiafunkciškas – tiktų tiek komfortiškam gyvenimui, tiek trumpalaikei ar ilgaikei nuomai.  

River rock

The name of the project ,,River Rock‘‘  - the color of the old map of Vilnius with red roofs and sandy shores and pebbles of the flowing Vilnelė nearby turned into the current modern context for a tiny apartment in the city center - small pebbles, urban concrete, wood, red roofs color of the old town.

The main task was to fit a comfortable life in a small space that would be multifunctional - suitable for comfortable living or short-term/long-term rental.

Nuotraukos: Gerda Ramonė

837