Būstas menui

Pirmą kartą teko darbuotis namuose, kuriuose labai smagiai apgyvendiname keletą ypatingų meno kūrinių: 

 • Antanas Sutkus;
 • Jono Meko dovanota fotografija su Andy Warhol ir John Lennon;
 • Violeta Bubelytė nuostabios fotografijos puošia miegamąjį ir koridorių; 
 • Ateate koliažai ir keletą kitų kūrinių.

Šie namai  tai gyvas meno organizmas, šiuose namuose nėra lygių sienų ar lubų, atviros betoninių lubų plokštės tik padengtos balta spalva, kad optiškai padidinti patalpos aukštį, namai dar labai ,,švieži”, bet laikui bėgant jie užsipildys daiktais ir meno kūriniais.

Šiandien namus puošia ne tik ryškūs ir autentiški meno kūriniai, bet ir keletas išskirtinių baldų:

 • 1970 metų Cobra kėdės prie žalio valgomojo stalo, italų dizainerio Giotto Stoppino;
 • Regency stiliaus metalinė lentyna su stiklu;
 • Rudas safari krėslas – dizaineris Elias Svedberg;
 • Postmodernizmo kėdės Hugo De Ruiter, pagamintas Leoliux, Nyderlanduose;
 • Juodi bumerango kojų formos staliukai, ikoniškas mid Century laikmečio dizainas.

 

Visi namai buvo projektuoti tarsi balta drobė, ant kurios dar ruošiamasi tapyti, lipdyti ir kurti... tad labai įdomu ką laikas ir žmogus juose sukurs…

English

For the first time, I had to work in a house, where we have a lot of fun housing some special works of art:

 • Antanas Sutkus;
 • Photography with Andy Warhol and John Lennon donated by Jon Mek;
 • Violeta Bubelytė's wonderful photographs decorate the bedroom and corridor;
 • Collages and some other works are coming.

This house is a living organism of art, there are no smooth walls or ceilings in this house, the open concrete ceiling panels are only covered in white to optically increase the height of the room, the house is still very "fresh", but over time it will be filled with objects and works of art.

Today, the house is decorated not only with bright and authentic works of art, but also with some unique pieces of furniture:

 • 1970s Cobra chairs at a green dining table by Italian designer Giotto Stoppino;
 • Regency style metal shelf with glass;
 • Brown safari chair designer Elias Svedberg;
 • Postmodernism chairs by Hugo De Ruiter made in Leolux, Netherlands;
 • Black boomerang leg tables, iconic mid century design.

 

All the houses were designed like a white canvas, on which they are still preparing to paint, mold and create... so it is very interesting what time and man will create them…

Nuotraukos: Benas Šileika

524