Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 451,48 m2

Geriausias privatus interjeras

Galerija

Galerijos pastatas, apsuptas gamtos ir istorinio konteksto, randasi pačiame šiaurės rytų Lietuvos krašte, Kraštų dvaro sodybos prieglobstyje. 

Buvęs grūdų sandėlio pastatas, priklausęs savininko seneliams, tapo meno galerija. 

Sandėlio pastatas nebuvo vertingas architektūrine prasme, tačiau talpino daug prisiminimų. Dėl šios priežasties, tiek pastato fasaduose, tiek interjere, buvusio pastato pėdsakai, talpinantys prisiminimus, buvo išsaugoti ir pabrėžti. 

Išsaugoti. Buvę fasado elementai, kaip langai, sąramos, angos, buvo įspausti į naująjį fasadą ir išsaugoti. Vidaus konstrukcijos ir per pastatą skrodžiantis tunelis grūdams, taip pat išliko. Pagrindinėje galerijos erdvėje tunelis matomas fragmentais grindyse per stiklinius langus - tapęs dar vienu galerijos eksponatu. Likusi tunelio dalis tarnauja kaip koridorius. 

Pabrėžti. Naujieji švieslangiai, senųjų vietose, pabrėžia ir išryškina pastatą ir jo tūrį. Galiausiai visi teritorijos pastatai talpina prisiminimus, vieni senesnius, kiti naujasnius. 

English

The gallery building, surrounded by nature and historical context, is located in the very north-eastern region of Lithuania, in the shelter of the Krašti Manor homestead. 

A former granary building that belonged to the owner‘s grandparents has become an art gallery. 

The warehouse building was not architecturally valuable, but it holds many memories. For this reason, both the facades and the interior are left as traces of the former building containing memories which are preserved and emphasized. 

Preserved: The former elements of the facade; such as windows, lintels, openings, were inprinted into the new facade and preserved. The interior structures and the grain tunnel that ran through the building is also survived as is. In the main space of the gallery, the tunnel can be seen in fragments on the floor through glass windows - it has become another exhibit of the gallery. The rest of the tunnel serves as a corridor. 

Emphasized: The new skylights replace the old one in the same location as dramstised features that, emphasize and highlight the building and its volume. 

The buildings in the area contain memories, some older with a restored life for some that are newer. 

Nuotraukos: Norbert Tukaj

859