Apie projektą:

Šalis: Lietuva
Plotas: 91 m2

NAMAI TAI JAUSMAS

Naujo projekto senamiestyje 91 kv/m  būstas

„Namai, kuriuose susitinka Dieviška Ramybe ir Rafinuota Elegancija“ – taip savo namus apibūdina šeimininkai ir tęsdami toliau perteikia santykį su šiais namais : erdvė paversta ramybės prieglobsčiu, vieta, kviečiančia pasinerti į raminančią atmosferą su unikaliu stiliumi ir dvasine kelione. Tai šventa vieta, kuri sklandžiai integruoja dizainą ir atspindi savininkų asmeninių įsitikinimų esmę. Visa kūrybinė kelionė buvo interjero transformacija, peržengianti bei praplečianti pačios estetikos sąvoką – tai namų, kurie puoselėja dvasią, įneša ramybę ir subalansuoja požiūrį į kasdienį gyvenimą, kūrimas. Tokiu būdu visos su namais bei žmogumi susijusios svarbios emocijos tapo elegantiškai matomos kiekvienam. 

Sklandus bendradarbiavimas kūrybiniame bei projektavimo procese užtikrino, kad galutinis rezultatas atspindėtų ne tik funkcionalumą, bet ir sielą. Tai yra erdvė, kuri kviečia pasinerti į paprastai elegantiško gyvenimo grožį. 

Holistinis požiūris užsakovų ir pačiai padėjo organizuoti erdves ir jų išpildymą, kad kiekvienas namų kampelis, iki detalės būtų iškalbingas. Šių namų erdvė taip pat patapo menininkės Laisvydės Šalčiūtės vizitine kortele – jos meno kūriniai subtiliai papildo erdves, o kaip sako namų šeimininkai, kūriniai turi ir paslėptą žinutę – kalbėti nuoširdžių emocijų kalba.

Siekta interjero švaros, modernaus minimalizmo kada derinamos apdailos, detalės, spalviniai sprendiniai, tekstūros, viena kitą papildo, sujungia. Formos, tūriai derinami siekiant visumos harmoningumo, elegancijos.  Taikyti išmanūs sprendimai, kurie prisideda prie  patogumo ir efektyvumo. Dinaminis sistemos prisitaikymas, kuomet būsto sistema aktyviai prisitaikoma prie užsakovo gyvenimo būdo, taip suteikiant visišką kontrolę ir komfortą. Basalte KNX programėlė, leidžia viską kontroliuoti. Vėdinimą, šildymą, saugos sistemą, apšvietimą. Varijuojama erdvėse su šviesos scenarijų galimybėmis, o jų gausiai, pagal šeimininkų poreikius, nuotaikas, tačiau išmani sistema, leidžia turėti vos po vieną jungiklį erdvėje, nelieka termostatų sienose, tad išlaikoma maksimaliai švarių sienos plokštumų estetika. Lubų plokštumos neišimtis , dėka priglaistomų 1 cm skersmens šviestuvų, su unikalia lęšio technologija, apšviečia erdvę išsklaidant šviesą, dimeriuojant srautą, išlaikoma švara plokštumose, leidžia suskambėti akcentiniams šviestuvams ir kitoms detalėms.

 HOME IS A FEELING

91 sq/m apartment of a new project in the old

"A home where Divine Peace and Refined Elegance meet" - this is how the owners describe their home and continue to convey their relationship with this home: the space is transformed into a haven of peace, a place that invites you to immerse yourself in a calming atmosphere with a unique style and a spiritual journey. It is a sacred space that seamlessly integrates design and reflects the essence of the owners' personal beliefs. The entire creative journey has been an interior transformation that transcends and expands the concept of aesthetics itself - it is the creation of a home that nurtures the spirit, brings peace and balances the approach to everyday life. In this way, all the important emotions related to the house and the person became elegantly visible to everyone.

Smooth collaboration in the creative and design process ensured that the final result reflected not only functionality, but also soul. It is a space that invites you to immerse yourself in the beauty of a simply elegant life. A holistic approach helped the clients and themselves to organize the spaces and their fulfillment, so that every corner of the house, down to the detail, was eloquent. The space of these houses also became the visiting card of the artist Laisvydė Šalčiūtė - her artworks subtly complement the spaces, and as the owners of the house say, the works also have a hidden message - to speak in the language of sincere emotions.

Cleanliness of the interior, modern minimalism is achieved when finishing, details, color solutions, textures are combined, complement each other and connect. Shapes and volumes are combined to achieve overall harmony and elegance. Apply smart solutions that contribute to comfort and efficiency. Dynamic system adaptation, when the housing system actively adapts to the customer's lifestyle, thus providing complete control and comfort. The Basalt KNX app allows you to control everything. Ventilation, heating, security system, lighting. There are variations in the spaces with the possibilities of light scenarios, and there are plenty of them, according to the needs and moods of the owners, but the smart system allows you to have just one switch in the space, there are no thermostats in the walls, so the aesthetics of the wall surfaces is maintained as clean as possible. The non-exception of the ceiling plane, thanks to the plastered lights with a diameter of 1 cm, with a unique lens technology, illuminates the space by diffusing light, dimming the flow, keeping the planes clean, allowing accent lights and other details to ring.

Nuotraukos: Andrius Stepankevičius

1788