D6 apartment

UŽDUOTIS: Sukurti asmeniškus namus.

LOKACIJA ir KONTEKSTAS: Namai Vilniuje, miesto centre, buvusios žydų spaustuvės vietoje, pastatytame daugiabutyje.

SPRENDINIAI: 90 m2 buto įrengimo metu, siekta pabrėžti erdvinę kokybę, sukurti galimybę dirbti su vaizdu į trijų kryžių kalną ir pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams.

MEDŽIAGOS: Naudojamos tik tikros medžiagos – metalas, medis, akmuo.

English

TASK: Create a personal home.

LOCATION and CONTEXT: House in Vilnius, in the city center, on the site of a former Jewish printing house, in an apartment building.

SOLUTIONS: During the installation of the 90 m2 apartment, the aim was to recognize the quality, create an opportunity to work with a view of the mountain of three crosses and adapt it to modern needs.

MATERIALS: Only real materials are used - metal, wood, stone.

Nuotraukos: Darius Petrulaitis

391