Dizainerės namai

Tai pačios dizainerės namai, kuriuos ji projektavo nuo pastato architektūros, gerbūvio iki interjero. Namas yra 220 m2 ploto, judriame miesto rajone. Interjero tikslas ir stilistika pasirinkti tokie, kad namuose būtų galima ilsėtis dizaineriui profesionalui, tiek estetiškai, tiek funkcionaliai. Siekta išsaugoti, erdvės pojūtį ir kintančiais apšvietimo scenarijais, sukurti skirtingas nuotaikas. Palikta ypatinga svarba vaizdams pro langus, prie jų formuojamos poilsio zonos. Tiek architektūroje, tiek interjere dominuoja bendras koloritas, tęstiniai sprendimai, bei ažūriškumas ir linijiškumas. Siekiama sukurti jaukumą prisidengiant nuo išorinės aplinkos, bet kartu matant plačiai iš vidinės erdvės.

English

This is the designer's own home, which she designed from the building's architecture, well-being to the interior. The house has an area of ​​220 m2, in a busy area of ​​the city. The purpose and style of the interior is designed so that the home can be relaxing for a professional designer, both aesthetically and functionally. The aim is to preserve the sense of space and create different moods with changing lighting scenarios. Special importance is given to the views from the windows, relaxation areas are formed near them. Both architecture and interior are dominated by common color, continuous solutions, openwork and linearity. The aim is to create coziness by hiding from the outer environment, but at the same time seeing widely from the inner space.

Nuotraukos: Norbert Tukaj

296