Game over- žaidimų erdvė, palikta švari naujai komunikacijai ir veiksmui.

Pats asmuo yra kaip kurėjas ir žaidimo personažas. Atsirandantis erdvėje baldas, simbolizuojantis

2D, visiems gerai pažystamą žaidimą, leidžia mums pasijusti jo dalimi.

Nuotraukos: Kernius Pauliukonis