Audronė Kondratienė
UAB „Archestra“
Planinės struktūros korektūra, pritaikant buto išplanavimą šeimos reikmėms.

Nuotraukos: Ignas Maldžiūnas