Visuomeninis Nr. 92 2015

Apie projektą:

Projekto bendraautorė:
Julija Šeškuvienė
(Interjero dizainerė)

Šalis: Lietuva

Plotas: 86m2

Baras Profesorius VDU

Projektuojant VDU foje zonoje kavos ir užkandžių barą svarbiu įrankiu tapo spalva, medžiaga, tekstūra, linija ir grafiniai sienų elementai. Foje zonos aukštos sienos ir didelė bespalvė erdvė reikalavo sukurti optinį traukos centrą - barą. Tam pasiekti buvo panaudota sodri spalvinė dėmė patalpos kampe įrėminta griežta diagonalia lubų linija optiškai sulaužančia stačiakampę patalpos geometriją. Piešinių grafika apjungė visus elementus į bendrą visumą. Šioje dinamiškoje erdvėje architektūrinis lakoniškas baro tūris įgauvo savitą charakterį.

VD University coffee and snacks bar

The design of coffee and snack bar in the university lobby area  combines such design tools as color, material, texture, line and graphic wall elements. High walls and colorless large space asked for an optical center of attraction - the bar. To achieve this we used rich color paint in the back corner of the lobby both on the walls and ceiling and framed with diagonal line optically breaching the rectangular geometry of the space. Hand-painted graphics combined all elements into a single whole. In this dynamic space architectural laconic volume of the bar gained a distinctive character.

Fotografijų autorius: Leonas Garbačauskas.