Apie projektą:

Šalis: Lietuva

Plotas: 420m2

... SPALVŲ ŽAIDIMAS ERDVĖJE ...

...gimnazijos sporto salė, ... energija, ...dinamika, ... augimas... žaidimas... . Šviesa, patenkanti į vidų nuspalvinama atviromis spalvomis, persipina su erdve, ... tirpsta viena kitoje ..., ...laisvė judėjimui ... .

School sports hall, … energy, … dynamics, …growth, …play…
The entering light is coated with overt colours, interlaces with the space, … one melts in another …, … free for movement …

Nuotraukos: Andrius Byčenkovas