Ekspozicija UTENOS MIESTO ISTORIJA

Erdvėje įkomponuotas statinys-namas, kuriame pasakojama miesto urbanistinė plėtra skirtingais laikotarpiais, o iš jo pakliūnama į miesto gyvenimo fragmentus.
Ekspozicija labai aiškiai dalijama į dvi dalis, atitinkačias miesto vaizdo (pastatų, gatvių, parkų, paminklų, struktūros) kitimą ir kasdienio gyvenimo atspindžius (šventes, darbus, mokslus, valdymą, tradicijas, ir pan.)
Šios dvi dalys skiriasi ir vizualiai: pirmoji pateikiama schematiškai kaip laiko skalė su išryškintomis datomis ir ribomis, o antroji - emocionaliai per nuotraukas, daiktus, išlikusius dokumentus

The exhibition THE UTENA CITY HISTORY

Space incorporated construction-house, which tells the story of urban development in different periods and from this house inside space visitors could get to a smaller rooms loke to city life reflections.
The exhibition is very clearly divided into two parts, the city's urban satisfies the appropriate image (buildings, streets, parks, monuments, structures) changes and reflections of everyday life (holidays, work, education, governance, customs, etc.).
These two parts are different and visually: the first contains a schematic as a time scale with highlighted dates and limits, and the second - emotionally through images, objects, surviving documents.

Nuotraukos: Skirmantė Vaitkevičiūtė