Apie projektą:

Šalis: Lietuva

Plotas:
Ekspozicija - 125 m2
Holas ir keičiamų parodų salė - 120 m2

Vištyčio regioninio parko lankytojų centro ekspozicija

Ekspozicijos pagrindinė tema - KALVOTOJI SUVALKIJA.
Ekspozicinės sienelės formuojamos kaip kalvos, jas sudedant iš atskirų išfrezuotų plokštumų. Informacija išdėliojama “kalvų” viduje - išskaidant pagal temas.
Pasirinkta eksponavimo forma leidžia racionaliai išnaudoti patalpos tūrį (nes vienos sienos nuožulnios - netinkamos informacijai, o kitos - su langais), suformuojama daug papildomų plokštumų informacijai pateikti.

Ekspozicijos grafinį stilių suformavo padavimas apie Vištyčio pavadinimo atsiradimą – “Tas ežeras gavo Vištyčio vardą, nes paukštis (vištytis) sucypė – cypt”. Ekspozicijoje atsiranda stilizuoti paukščiukai, paimti iš lietuvių liaudies audinių raštų, kurie kartu yra aliuzija ir į turtingą krašto etnografinį paveldą. Audinių raštai pasikartoja ant sienų, baldų, grindų, pastato fasado.

ENGLISH:

Exposition the main theme - the hilly SUVALKIJA. Exposition walls formed as the hills, summing them from individual milled planes. Information substructure "hills" inside - broken down by topic. Choice of exposure shape allows a rational use of space volume (as one sloping wall - inadequate for information, and the other - with windows), formed by a number of additional planes to provide the information. Exposure graphic style shaped the story about the emergence of Vištytis title - "The lake got Vištytis name for the bird (Vištytis) scream - "cypt". The exposition occurs stylized birds taken from the Lithuanian folk fabric patterns, which together are an allusion to the rich land and ethnographic heritage. Fabric patterns repeated on the walls, the furniture, the floor, the building facade.

Nuotraukos: Skirmantė Vaitkevičiūtė