Visuomeninis Nr. 137 2015

Apie projektą:

Įmonė rengusi projektą:
UAB ,,INCANTO soliutions"

Pagrindinis autorius:
Giedrė Medinytė

Bendraautoriai:
Sigita Daumantaitė;
Rima Bublytė.

Šalis: Lietuva

Plotas: 137m2

Lietuvos Paštas

Lietuvos Paštas su Pay Post skyriumi. Sukurta nauja interjero koncepcija. Pagal suformuluotą poreikį suprojektuota funkcija, darbo vietos bei ryšiai tarp jų. Patalpos: Lietuvos Pašto prekybinė salė, sandeliukas, skirstytojo darbo zona, vadovo kabinetas, darbuotojų virtuvėlė, Pay post aptarnavimo skyrius. Lietuvos Pašto prekybinėje salėje trys aptarnavimo kasos, suformuota siuntų pakavimo vieta, suoliukas palaukimui, baldai prekių ekspozicijai pagal kategorijas. Interjere vyrauja balta spalva, ažūtinis metalinis tinklelis, akcentinė geltona bei juoda spalvos.

Lithuania post office department

„Lietuvos paštas“ and „Pay Post“ department. New interior concept.  The mission was to make connection between working places. Areas: „Lietuvos paštas“ : main hall, store-room, working zone, manager cabinet, kitchen, „Pay Post“ customer department. In „Lietuvos paštas“ main hall we did project three desks for customers, new functional dispash area, customers benches and show-cases for customer goods by categories. The white color was chosen to create a bright space for  the workers as well as neutral background for goods. But some splashes of bright yellow and black colors were added.

Fotografijų autorius: Kernius Pauliukonis.