Visuomeninis Nr. 141 2016

Apie projektą:

Pagrindiniai autoriai: Dovilė Sitavičiūtė (architektė), Lolita Mikalauskienė (direktorė), Gediminas Rožanskas (technikos direktorius)
Bendraautoriai: UAB „Adelonas“ komanda
Šalis: Lietuva
Plotas: 1075 m

Viešbučio „MICHAELSON boutique HOTEL“ Klaipėdoje interjero projektas

Projektuojant Michaelson boutique hotel interjerą buvo remtasi pagrindiniais paveldo apsaugos reikalavimais ir tarptautinių konvencijų bei Vienos memorandumo idėjomis. Šiuolaikinė architektūra istoriniame kontekste turi atitikti šiuolaikinės meninės raiškos ir visuomeninės plėtros principus, tačiau taip pat privalo gerbti paveldėtą unikalų kontekstą. Pagrindinis uždavinys buvo griežtai atskirti seną nuo naujo ir nekontrastuojant sukurti vientisą kompoziciją, kurioje vienodomis proporcijomis gyvuotų tiek senovinė tiek šiuolaikinė architektūra.

English:

Michaelson Boutique hotel interior design was based on major laws of heritage protection, international conventions and Vienna memorandum ideas. Modern architecture in historical context have to respond contemporary art expression and social development principles, however it also has to respect the inheritance. The main task was to strictly distinguish the old from the new and create a homogeneous composition, which lives in equal proportion with ancient and modern architecture.

Fotografijų autorius: Agnė Bertašiūtė.