Visuomeninis Nr. 188 2016

Apie projektą:

Pagrindinai autoriai: Gražina Janulytė-Bernotienė, Guoda Zykuvienė, Rimantė Lydytė, Vita Soltonaitė
Bendraautoriai:  Algis Grigas, Justina Žuravliovaitė, Povilas Konkulevičius
Šalis: Lietuva
Plotas:  8455m2

Vytauto Didžiojo universiteto daugiafunkcinis mokslo ir studijų centras

Esminis elementas čia yra vidinė jungiančioji erdvė, vadinama „sodu“, visa struktūra vystosi į šonus nuo jo. „Sodas“-skaitykla, ši erdvė tarsi be sienų, nuo pat V.Putvinskio g. matome vidinį kiemą su medžiais ir tarpukario architektūra.Milžiniška oranžinio stiklo siena su VDU ženklu pasisukus tarsi pravertos durys, tuo pačiu nurodančios svarbią kryptį  į Prisikėlimo bažnyčią.Viduje daug nuotykių lankytojams: erdvė tai krenta žemyn, tai šauna aukštyn, tilteliai ir stiklas tarp betono plokštumų. Kiekvienas aukštas turi kitokį patalpų išdėstymą.Bendrą nuotaiką ir jausmą kuria šaltos betono ir gipso apdailos papildytos medžio faktūra, autoriniais origami baldais.

English:

The key element here is binding inner space, called “The Garden", the entire structure develops to the sides of it."The Garden" - a reading space, borders of it are as vanished, the courtyard with trees and the interwar period architecture are seen from V.Putvinskio street.Huge orange glass wall with University symbol is turned like slightly opened door, at the same time indicating the important direction to the Church of the Resurrection.Inside there are many adventures for visitors: the space is falling down, then hits the heights, bridges and glass between the concrete surfaces suggests unforgettable journey inside the building.

Fotografijų autoriai: Leonas Garbačauskas, Jonas Petronis.